Tjänster

Vid sidan av vajersågning och håltagning utför vi även följande tjänster:

Bergarbeten

Det finns ett stort behov av berghål som är borrade med exakthet och precision. Exempel på detta är små och stora bergtunnlar, ventilationskanaler, inspektionshål, vattenbrunnar med mera. Vi har en modern och stark maskinpark som utför bergarbeten såväl i Sverige som utomlands. Under rubriken bergarbeten finns även vajersågning som du kan läsa mer om på startsidan.

Förstärkning

Vi är även erfarna och kunniga inom förstärkningsborrning. Detta är ett samlingsnamn för flera olika sätt att förstärka eller täta instabil mark och berg. Vi har genom åren bland annat tätar bergrum och tunnlar, förankrat byggnader, reparerat broar och mycket annat med förstärkningsborrning. Vår utrustning är dimensionerad för svenska förhållanden och krav på kvalitet.

Geotekniska undersökningar

Vi utför olika typer av geotekniska undersökningar. Enkelt horisontell provborrning, avancerad provborrning inklusive loggning och analys av olika värden hör till dessa tjänster. Vi utför även borrning av produktions- och obervationsbrunnar för sänkning av grundvattennivå och portryck.

Bergarbeten, borrning och undersökningar av högsta klass