Effektiv och säker håltagning med vajer

Vajersågning – Borrning – Förstärkning

Effektiv och säker håltagning med vajer

Vajersågning – Borrning – Förstärkning

Vajersågning – effektiv, säker och flexibel håltagning

Vi är det givna valet när det kommer till vajersågning och andra tjänster inom bergarbete – arbeten som kräver specialistkunskap och korrekt utrustning.

Vajersågning är en kostnads- och tidseffektiv metod för håltagning och sågning. Tekniken är flexibel, tyst, vibrationsfri och skonsam och ger ett precist resultat.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en offert eller mer information om vajersågning.

En vibrationsfri ersättare för sprängning

För oss gör vajersågning stor nytta som ersättare för sprängning vid bergarbeten. Vid många tillfällen fungerar inte sprängning, det kan exempelvis handla om när omgivningen är känslig för vibrationer. När stora bergmassor måste tas bort i små etapper är också vajersågning ett bra alternativ.

Det är säkert, smidigt och ger dessutom ett snyggt resultat då ytan blir slät och blank och inte behöver bearbetas i efterhand.

Innan vi börjar med ett ett projekt går vi igenom alla detaljer, och med våra beprövade metoder lägger vi upp en arbetsplan. Det gör vi så att du kan få en offert som är rimlig samtidigt som du kan ha full kontroll över tidsplan och budget för ditt projekt.

vajersågning

Vajersågning – en flexibel och effektiv metod

Eftersom vajersågning i berg är en flexibel och effektiv metod kan vi styra och kontrollera processen in i minsta detalj. Med hjälp av rätt teknik och utrustning kan vi arbeta med de hårdaste bergarterna. Här är några omständigheter då metoden lämpar sig väl:

  • Vid cirkulär sågning i exempelvis fundament.
  • När du behöver såga på svåråtkomliga ställen.
  • För arbeten i gruvor och stenbrott.
  • Vid rivning och håltagning vid byggarbeten.
  • När man behöver ta bort gamla bankvalv inför bygge eller rivning.

Fungerar för raka och cirkulära snitt

Som sagt – vajersågning är en metod som är effektiv när det handlar om sågsnitt. Oftast används en diamantvajer som placeras runt objektet som ska sågas, en kraftfull såg- eller håltagningsmetod som blir allt mer populär.

Vi kan utföra vajersågning med både raka och cirkulära snitt. Metoden fungerar bra vid en rad olika arbetsområden, bland annat stenbrott och gruvor, broar, tunnlar, kraftverk, fundament och sågning på svåråtkomliga ställen.

Vajersågning är en mycket bra metod när det handlar om större objekt där det inte är tillåtet att spränga eller där intilliggande konstruktioner inte tål de vibrationer som alstras vid en sprängning.

Ett svårt jobb som kräver professionell kunskap

Vajersågning är dock inte något som vem som helst kan ge sig i kast med. Det kräver stora kunskaper inom montage och teknik och ett starkt säkerhetstänk kombinerat med rätt utrustning. Hos oss finns de rätta förutsättningarna för att detta arbete ska utföras på ett korrekt sätt.

Flexibiliteten den största fördelen

Den stora fördelen med vajersågning i berg är flexibiliteten. Dessutom kan du alltid räkna med att du får till en slät och snygg yta med metoden, till skillnad från sprängning och andra metoder. Att såga med vajer är en metod som passar utmärkt i fall där det är förbjudet eller känsligt med kraftiga vibrationer. Framförallt när det handlar om projekt i tätbebyggda områden eller där sprängningar är förbjudna är det en bra metod.

Vi har alltid miljön i åtanke

Som kund hos oss kan du alltid räkna med att vi utför alla arbeten med största möjliga hänsyn till miljö och intilliggande bebyggelse. Vajersågning blir allt mer populärt bland entreprenörer eftersom det minimerar risken för skador på omgivningen. Även om modern sprängteknik kan användas varsamt så finns det många tillfällen då det ändå kan leda till skador. En annan fördel är att vajersågning kan användas i en rad olika sammanhang.

Välkommen att kontakta oss – en ledande internationell aktör inom vajersågning och andra bergarbeten.

Vi erbjuder effektiv och flexibel vajersågning